Zawierzyć Maryi

Postać św. Ludwika Grignion jest tylko pozornie mało znana wiernym w Polsce. Choć z pewnością jego pisma częściej czytane są przez osoby konsekrowane, to jednak głęboka pobożność maryjna tego świętego, tak przecież bliska polskiemu katolicyzmowi, sprawia, że również wielu świeckich pogłębia swe życie duchowe pod jego przewodnictwem.

Możemy wskazać trzy wielkie postacie, które kierując się postawą zawierzenia Maryi, wniosły wielki wkład w dziedzictwo Kościoła powszechnego: Św. Maksymiliana Marię Kolbego, Sługę Bożego Stefana Wyszyńskiego oraz świętego papieża Jana Pawła II.

Przeczytaj więcej „Zawierzyć Maryi”