Dla Niepokalanej mamy poświęcić całe nasze życie i dołożyć wszelkich starań, aby cześć Niepokalanej wzrastała

Rycerstwo Niepokalanej przy parafii św. Antoniego w Sokółce istnieje od 2002 roku.
Głównym inicjatorem do powstania RN w Sokółce był pan Romuald Druć z parafii
Minkowce. Początkowa działalność RN opierała się na formacji dorosłych i części grupy
młodzieżowej. Przeczytaj więcej „Dla Niepokalanej mamy poświęcić całe nasze życie i dołożyć wszelkich starań, aby cześć Niepokalanej wzrastała”