JEZUS ŻYJE

Niech światło Zbawiciela towarzyszy nam przy podejmowaniu decyzji oraz rozwiązywaniu trudny sytuacji i drogą miłości prowadzi do spotkania z Nim w Niebie.

Niech Jezus Chrystus Zbawiciel świata obdarza łaskami i błogosławi każdego dnia.

Niech te dni zwycięstwa życia nad śmiercią będą pełne radości, miłości i pokoju, byśmy mimo różnych trosk i kłopotów mogli zawsze śpiewać radosne – ALLELUJA JEZUS ŻYJE.

Błogosławionych Świąt.

Dla Niepokalanej mamy poświęcić całe nasze życie i dołożyć wszelkich starań, aby cześć Niepokalanej wzrastała

Rycerstwo Niepokalanej przy parafii św. Antoniego w Sokółce istnieje od 2002 roku.
Głównym inicjatorem do powstania RN w Sokółce był pan Romuald Druć z parafii
Minkowce. Początkowa działalność RN opierała się na formacji dorosłych i części grupy
młodzieżowej. Przeczytaj więcej „Dla Niepokalanej mamy poświęcić całe nasze życie i dołożyć wszelkich starań, aby cześć Niepokalanej wzrastała”