Dla Niepokalanej mamy poświęcić całe nasze życie i dołożyć wszelkich starań, aby cześć Niepokalanej wzrastała

Rycerstwo Niepokalanej przy parafii św. Antoniego w Sokółce istnieje od 2002 roku.
Głównym inicjatorem do powstania RN w Sokółce był pan Romuald Druć z parafii
Minkowce. Początkowa działalność RN opierała się na formacji dorosłych i części grupy
młodzieżowej. Przeczytaj więcej „Dla Niepokalanej mamy poświęcić całe nasze życie i dołożyć wszelkich starań, aby cześć Niepokalanej wzrastała”

Akt osobistego ofiarowania się JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI NIEPOKALANEJ

Do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w parafii Św. Wojciecha w Białymstoku przygotowywaliśmy się długo i z wielkim zaangażowaniem, przez 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych. Zapraszając wszystkich do ofiarowania się Panu Jezusowi przez ręce Maryi Niepokalanej według „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” Św. Ludwika Grignion de Montfort. Przygotowanie polegało na kilku spotkaniach po Eucharystii z prowadzącym rekolekcje księdzem  Karolem Piniewskim, przyjacielem Rycerstwa Niepokalanej, a także na wysłuchaniu katechez na temat Najwyższego aktu czci Najświętszej Maryi Panny, jakim jest całkowite osobiste oddanie Jej siebie. Dopełnieniem kazań ks. Karola były indywidualne, codzienne rozważania i modlitwy w domu na podstawie otrzymanych materiałów. Przeczytaj więcej „Akt osobistego ofiarowania się JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI NIEPOKALANEJ”

Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Ósmego grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość ta jest szczególnie droga Rycerstwu Niepokalanej. Święty Maksymilian mówił, że jest to święto nasze w pełnym słowa tego znaczeniu. Są to bowiem imieniny Bożej i naszej Matki i to właśnie pod nazwą Niepokalanej. Czyż nie nazwała się w Lourdes, Niepokalanym Poczęciem. Do tego dnia przygotowujemy się nowenną (od 29 listopada do 7 grudnia). Z czystym sercem gorąco prośmy Niepokalaną, aby nas na wyłączną własność
przyjąć raczyła, odmawiając akt całkowitego oddania. Niech każdy z nas zapyta siebie, czy w kończącym się roku, zrobił dla Niepokalanej, dla zbawienia i uświęcenia duszy swojej i bliźnich, ile tylko mógł. Niech dzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny będzie dniem odrodzenia naszych dusz i wznowienia gorliwości dla szerzenia Królestwa Bożego. Gorliwie starajmy się w ciągu tej nowenny, aby jak najwięcej
przyczynić się do zdobycia dusz przez Maryję dla Jezusa i dla Jej Rycerstwa. Wielu można pociągnąć swoim dobrym przykładem, pełnym przekonania słowem, użyźnionym modlitwą. Współpracujmy gorliwie z Niepokalaną jako przydatne narzędzia w Jej rękach. Niechaj zwycięstwo Dziewicy Niepokalanie Poczętej będzie zbawieniem dla świata, a tryumfem Jej Syn, Chrystusa Króla. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną
oddać cześć Matce Zbawiciela oraz prosić Ją o potrzebne łaski.

Przeczytaj więcej „Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”

Nowa wspólnota MI w parafii św. Rocha w Białymstoku

W parafii św. Rocha w Białymstoku, 13 października 2017 r., w 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, trzy dni przed jubileuszem 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej,  podczas wieczornej Mszy św. celebrowanej przez ks. Dariusza Greleckiego, odbyło się przyjęcie 7 członków do nowopowstałej wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej. Przeczytaj więcej „Nowa wspólnota MI w parafii św. Rocha w Białymstoku”