JEZUS ŻYJE

Niech światło Zbawiciela towarzyszy nam przy podejmowaniu decyzji oraz rozwiązywaniu trudny sytuacji i drogą miłości prowadzi do spotkania z Nim w Niebie.

Niech Jezus Chrystus Zbawiciel świata obdarza łaskami i błogosławi każdego dnia.

Niech te dni zwycięstwa życia nad śmiercią będą pełne radości, miłości i pokoju, byśmy mimo różnych trosk i kłopotów mogli zawsze śpiewać radosne – ALLELUJA JEZUS ŻYJE.

Błogosławionych Świąt.