Akt osobistego ofiarowania się JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI NIEPOKALANEJ

Do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w parafii Św. Wojciecha w Białymstoku przygotowywaliśmy się długo i z wielkim zaangażowaniem, przez 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych. Zapraszając wszystkich do ofiarowania się Panu Jezusowi przez ręce Maryi Niepokalanej według „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” Św. Ludwika Grignion de Montfort. Przygotowanie polegało na kilku spotkaniach po Eucharystii z prowadzącym rekolekcje księdzem  Karolem Piniewskim, przyjacielem Rycerstwa Niepokalanej, a także na wysłuchaniu katechez na temat Najwyższego aktu czci Najświętszej Maryi Panny, jakim jest całkowite osobiste oddanie Jej siebie. Dopełnieniem kazań ks. Karola były indywidualne, codzienne rozważania i modlitwy w domu na podstawie otrzymanych materiałów. Przeczytaj więcej „Akt osobistego ofiarowania się JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI NIEPOKALANEJ”