Różańcowe Jerycho 9-dniowa Nowenna do Chrystusa Króla Wszechświata przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia

Po raz kolejny serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do wspólnej modlitwy.

Modlitwę podejmujemy na 9 dni przed uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata w dniach od 12 listopada 2020 r. od godz. 12.00 do 21 listopada 2020 r. do godz. 12.00. W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi dokonane w naszej Ojczyźnie i na całym świecie oraz w naszych osobistych intencjach będą sprawowane msze święte.
Odbędą się one w kościele św. Wojciecha w Białymstoku w dniu rozpoczęcia oraz w dniu zakończenia nowenny, tj. 12 listopada 2020 r. o godz. 7.30 i 21 listopada 2020 r. o godz. 7.30.

Będziemy się modlić w następujących intencjach:

  • za  Kościół święty – Mistyczne Ciało Chrystusa
  • za Ojca świętego Franciszka
  • za biskupów i kapłanów
  • za nasze parafie, nasze rodziny i nas samych
  • o ustanie pandemii koronawirusa, pokój na świecie i w Ojczyźnie
  • w obronie życia i naszej wiary
  • o wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi dokonane w naszej Ojczyźnie i na całym świecie
  • o opamiętanie i nawrócenie grzeszników Panie Boże, przez Niepokalane Serce Maryi błagamy:

Ześlij nam, o Panie, Ducha Św. Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój!  Niech zstąpi Duch Twój  i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!

JP II

         Każdy, kto zechce modlić się z nami, podejmuje modlitwę w domu, ofiarowując jedną godzinę w ciągu doby. Można wybrać dogodną dla siebie porę lub ofiarować godzinę nocną. Ważne jest, aby przystępować do modlitwy możliwie o stałej porze. Przez 9 dni należy odmawiać ustalone 2 części Różańca świętego, Radosną i Światła albo Bolesną i Chwalebną, np. od 12 do 13 godziny Radosną i Światła, od 13 do 14 godziny Bolesną i Chwalebną itd. W ten sposób odmawianych będzie 12 pełnych Różańców świętych w ciągu doby. Mniej wytrwali niech podejmą jedną część lub jedną tajemnicę.

Modlitwa:

Boże w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, Boże, który Jesteś, Jezu Chryste! Pragniemy najpokorniej i z ufnością, przez Niepokalane Serce Maryi, powierzyć Twemu Miłosierdziu, wszystkie nasze trudne i bolesne sprawy, wszystkie nasze lęki i słabości, wszystkie nasze cierpienia i strapienia, nasze braki i potrzeby, które doskonale znasz.

O Panie nasz i Zbawicielu jedyny – Przepraszamy Cię, za wszystkie nasze grzechy, winy, słabości i zaniedbania oraz za zmarnowane łaski – Przebacz nam, o Jezu i racz obmyć nas duchowo, Twą Najświętszą Krwią z wszelkiej zmazy grzechowej i win naszych i racz uzdrowić nasze duchowe i grzechowe rany, Racz też zaradzić naszej biedzie. Podźwignij nas, naród polski, z naszej nędzy i postaw nasze stopy na pewnym gruncie i przestronnym miejscu. Na wysokiej skale, bądź naszą twierdzą warowną. Jezu Chryste – zmiłuj się nad nami! Boże Miłosierny, błagamy Cię, przez przemożne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny; od wszelakich nieszczęść, klęsk i katastrof – Uchroń nas, Panie !

Od nieprzyjaciół naszych, także wewnętrznych, jawnych i skrytych – Wybaw nas, Panie! Boże nasz, Ty nigdy nie odmawiasz Swego Miłosierdzia korzącym się przed Tobą. Upraszamy więc z ufnością o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Ojca św. Franciszka i dla całego duchowieństwa, szczególnie w naszej Ojczyźnie, dla naszych wspólnot parafialnych i każdej rodzin, jak i dla nas. Modlimy się również w łączności duchowej ze wszystkimi, którzy także w tych dniach ofiarują swoje modlitwy w tych i podobnych intencjach: za cały Kościół św., za naszą umiłowaną Ojczyznę i za cały naród polski. Wierzymy, że tylko Ty, o Dobry Jezu, Jedyny nasz Zbawicielu, możesz rozwiązać wszystkie nasze problemy, jak i całego świata. Dlatego też, choć niegodni jesteśmy, pragniemy najpokorniej upraszać, o potrzebne łaski, aby naród polski wypełnił jak najdokładniej swoją misję, do której został powołany przez Opatrzność Bożą. –

Nie dozwól więc, o Panie nasz i Królu, aby nasi wrogowie radowali się z naszego upadku i tryumfowali nad nami. Racz więc zniweczyć wszystkie niegodziwe zamysły naszych wrogów, które zostały przeciwko nam wymierzone i broń nas, jako własności Swojej i Chwały Swojej. Jezu Chryste, przyjdź Królestwo Twoje! Ocal dzieci swoje! Króluj nam Chryste! – Zawsze i wszędzie! O Matko Najświętsza i Niepokalana, racz okazać nam słodycz Swego Serca i potęgę Swego orędownictwa i racz zmiażdżyć głowę węża pod nogami naszymi! Prowadź nas, oświecaj i uświęcaj, abyśmy byli godni obietnic Chrystusowych. Racz też uzupełnić wszystkie braki naszej pobożności i uświęć te nasze modlitwy w Swoim Sercu i za nas ofiaruj je Bogu, aby mogły się Mu podobać. –

Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich naszych Świętych Patronów, wszyscy święci Aniołowie i wszyscy święci w Niebie – módlcie się za nami, aby Łaska Boża, nas rychło otoczyła. – Wspomagaj nas Matko! Amen.