Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej

24 lipca 2021 r. odbył się Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej, który zjednoczył czcicieli Niepokalanej z całej Polski. Dzień skupienia odbył się w Niepokalanowie i przebiegał pod hasłem „Nie umarł, oddał życie”. Myśl przewodnia rekolekcji nawiązywała do 80. rocznicy męczeńskiej ofiary św. Maksymiliana. 

Organizatorami wyjazdu były Teresa Pul i Helena Bartoszewicz. Z naszej Archidiecezji była obecna stuosobowa delegacja z różnych parafii. Wśród białostockich pielgrzymów znalazło się kilka osób, które uczestniczyły pierwszy raz w takim spotkaniu modlitewnym. Obecność w Niepokalanowie asystenta diecezjalnego MI archidiecezji białostockiej ks. Karola Piniewskiego, była bardzo wymownym znakiem troski o powierzony sobie lud. Wśród nas byli obecni również alumni z dwóch seminariów – dk. Michał Rogucki z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz al. Marcin Kowalewski z Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku, do których zadań należało prowadzenie modlitw w czasie pielgrzymki. Za oprawę muzyczną i prowadzenie śpiewów odpowiadała pani Ewa wraz z córką.

Po zawiązaniu wspólnoty uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. bp Andrzej Kaleta. Podczas homilii celebrans podkreślił, jak ważna i potrzebna jest nadzieja każdemu człowiekowi. Kaznodzieja zauważył, że św. Maksymilian jest patronem trudnych czasów i to właśnie od niego możemy się uczyć, jak żyć w niełatwych czasach. „Maksymilian zaufał Słowu Bożemu, był na nie wyczulony, rozpoznawał je wśród różnych zawiłości życia. To Słowo go prowadziło, było mu światłem przez całe życie”. Homileta przypomniał też cele, jakie realizuje Rycerstwo Niepokalanej oraz podkreślił rolę wspólnoty we współczesnym świecie: „Żywotność maryjnego ruchu wypływa z męczeńskiej ofiary i śmierci ojca założyciela”. Biskup zwrócił uwagę, że „nie byłoby heroicznego czynu gdyby nie było wcześniejszego życia wypełnionego ofiarnością i całkowitym zawierzeniem Bogu przez Maryję”. Podczas Eucharystii miało też miejsce ponowienie Aktu poświęcenia się Niepokalanej.

Po wspólnej modlitwie była przewidziana przerwa na posiłek. Tuż po niej zebraliśmy się w bazylice, by wysłuchać konferencji o. Stanisława Piętki pt. „Nie umarł, oddał życie”. Następnie wspólnie odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego.  Później o. Piotr Lenart wygłosił konferencję pt. „Śmierć, która daje życie”. Kolejnym punktem programu był różaniec w łączności z Rycerstwem Niepokalanej z całego świata. 

Niezwykle wartościowym i ubogacającym doświadczeniem było obejrzenie spektaklu o męczeństwie św. Maksymiliana pt. „Każdą łzę otrze Bóg z ich oczu”, który przygotowali bracia z Niepokalanowa. Kilkuosobowa delegacja udała się na Cmentarz klasztorny, na którym pochowanych jest wielu franciszkanów, a także kilku świeckich, a wśród nich Franciszek Gajowniczek – za którego Ojciec Maksymilian oddał swoje życie w obozie Auschwitz, a także lekarz klasztorny – Jan Stankiewicz oraz Książe Drucki – Lubecki, który ofiarował ojcu Maksymilianowi ziemię na budowę klasztoru w Niepokalanowie. Będąc na cmentarzu klasztornym, zatrzymaliśmy się przy grobie brata Jeremiasza. Zakonnik był krewnym Teresy Dołęgiewicz – Prezes Diecezjalnej Rycerstwa Niepokalanej Archidiecezji Białostockiej. Kolejnym bardzo wartościowym punktem modlitewnego spotkania była konferencja o. Mariusza Słowika, podczas której została nam przybliżona postać św. Maksymiliana jako patrona rodzin. 

Zakończeniem Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej był Apel Jasnogórski. Naszą radość potęguje fakt, że pięć osób spośród naszej archidiecezjalnej grupy pielgrzymkowej zawierzyło się Matce Niepokalanej. Za wspólny, owocny czas wypełniony modlitwą i wartościowymi spotkaniami jesteśmy wdzięczni Bogu.


diakon Michał Rogucki