Różańcowe Jerycho (7-dniowe)

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy przed świętem Chrystusa Króla Wszechświata przez wstawiennictwo NMP Matki Zbawiciela

którą podejmiemy w dniach 18-25 listopada 2023 r.

Msza święta na rozpoczęcie 18 listopada 2023 roku o godzinie 11:00, na zakończenie 25 listopada 2023 roku o godzinie 12:00 w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Intencja ogólna:

  • za Kościół Święty – Mistyczne Ciało Chrystusa,
  • za Ojca Świętego Franciszka i za całe duchowieństwo,
  • o odnowę duchową i moralną rodzin, wspólnot i narodu polskiego
  • za naszą umiłowaną Ojczyznę,
  • w obronie wiary, Ewangelii i Krzyża,
  • w obronie rodzin i godności oraz o pokój w Polsce, na wschodzie i na świecie.

Zasada uczestnictwa w 7-dobowym Różańcowym Jerychu:

Każda osoba, która zechce się włączyć w tę modlitwę, może podjąć ją w domu, ofiarując jedną godzinę modlitwy różańcowej dziennie o stałej porze. Każdy wybiera dogodną dla siebie porę modlitwy i codziennie odmawia ustalone dwie części Różańca Świętego (czyli np. część 1 radosna i część 2 światła lub część 3 bolesna i część 4 chwalebna).

W ten sposób odmawianych będzie w ciągu doby 12 pełnych Różańców i tak przez 7 dni i nocy. Wszyscy będziemy modlić się w tych samych intencjach trwając w ten sposób w jedności duchowej. Serdecznie zapraszamy od udziału we wspólnej modlitwie wszystkich ludzi dobrej woli, o którą prosi Maryja, nasza Niepokalana Matka i Królowa naszej Ojczyzny. Ta wspólnotowa modlitwa jest nam nie tylko potrzebna, ale jest też naszą powinnością.

Zapraszamy do modlitwy z błogosławieństwem ks. proboszcza parafii św. Wojciecha Jana Wierzbickiego i Asystenta MI ks. Karola Piniewskiego.

Rycerstwo Niepokalanej Archidiecezji Białostockiej

Modlitwa inwokacyjna

Bożę w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, Boże, który Jesteś, Jezu Chryste!

Pragniemy najpokorniej i z ufnością, przez Niepokalane Serce Maryi, powierzyć Twemu Miłosierdziu, wszystkie nasze trudne i bolesne sprawy, wszystkie nasze lęki i słabości, wszystkie nasze cierpienia i strapienia, wszystkie nasze braki i potrzeby, które doskonale znasz. O Panie nasz i Zbawicielu jedyny przepraszamy Cię, za wszystkie nasze grzechy, winy, słabości i zaniedbania oraz za zmarnowanie łaski. Przebacz nam, o Jezu! Racz obmyć nas duchowo Twą Najświętszą Krwią z wszelkiej zmazy grzechowej i win naszych i racz uzdrowić nasze duchowe i grzechowe rany. Racz też zaradzić naszej biedzie. Podźwignij nas, naród polski, z naszej nędzy i postaw nasze stopy na pewnym gruncie i przestronnym miejscu. Na wysokiej skale, bądź naszą twierdzą warowną. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! Boże Miłosierny, błagamy Cię przez przemożne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, od wszelkich nieszczęść, klęsk i katastrof. Uchroń nas, Panie! Od nieprzyjaciół naszych, także wewnętrznych, jawnych i skrytych. Wybaw nas, Panie!

Boże nasz, Ty nigdy nie odmawiasz Swego Miłosierdzia korzącym się przed Tobą. Upraszamy więc z ufnością o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Papieża Franciszka i dla całego duchowieństwa, szczególnie w naszej ojczyźnie, dla naszych wspólnot parafialnych i każdej rodziny katolickiej, jaki i dla nas. Modlimy się więc w łączności duchowej ze wszystkimi, którzy także w tych dniach ofiarują swoje modlitwy w tych i podobnych intencjach, za cały kościół święty, za naszą umiłowaną Ojczyznę i za cały naród polski.

Wierzymy, że tylko Ty, o Dobry Jezu, Jedyny nasz Zbawicielu, możesz rozwiązać wszystkie nasze problemy, jak i całego świata. Dlatego też, choć niegodni jesteśmy, pragniemy najpokorniej upraszać, o potrzebne łaski, aby naród polski wypełnił jak najdokładniej swoją misję, do której został powołany przez Opatrzność Bożą. Nie dozwól więc, o Panie nasz i Królu, Zbawicielu Jedynym aby nasi wrogowie radowali się z naszego upadki i tryumfowali nad nami. Racz więc zniweczyć wszystkie niegodziwe zamysły naszych wrogów, które zostały przeciwko nam wymierzone i broń nas, jako własności swojej i chwały swojej. Jezu Chryste, przyjdź Królestwo Twoje! Ocal dzieci swoje!

Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!

O Marko Najświętsza i Niepokalana, racz okazać nam słodycz swego serca i potęgę swego orędownictwa i racz zmiażdżyć głowę węża pod nogami naszymi! Prowadź nas, oświecaj i uświęcaj, abyśmy byli godni obietnic Chrystusowych. We wszystkich intencjach wypowiedzianych i które w sercu nosimy, ofiarujemy wraz z naszymi modlitwami wszystkie msze święte w tych dniach odprawiane, a nasze małe ofiary łączymy z Ofirą Najdroższej Krwi i Najświętszych Ran Jezusa, ufając, że Bóg Ojciec, próśb tych wysłucha. Matko Najświętsza i Niepokalana, przyczyń się za nami! Wszyscy święci aniołowie i wszyscy święci w niebie módlcie się za nami! Amen.