XVIII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o Św. Maksymilianie Marii Kolbe

Rycerstwo Niepokalanej Archidiecezji Białostockiej w dniu 29 lutego 2024 r.
przeprowadziło drugi etap XVIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o Św. Maksymilianie Marii Kolbe na szczeblu diecezjalnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Odbyła się ona w parafii pw. Świętego Maksymiliana w Białymstoku. Odpowiedzialną za przeprowadzenie tego etapu konkursu była Joanna Onichimiuk. Organizatorami Olimpiady są:

  • Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów z siedzibą w Warszawie,
  • Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach,
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie,
  • Prowincja św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Gdańsku,
  • Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie.

Na czele olimpiady stoi Komitet Główny z siedzibą w Klasztorze Ojców Franciszkanów ul. Kazimierzowska 128 08-110 Siedlce; email:olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl, www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl tel:514050353

Celem Olimpiady jest przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego:

Olimpiada służy także zastosowaniu zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracji własnych zachowań na wzór Świętego, wyzwalaniu i kształceniu pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacji treści Ewangelii;

  • zainteresowanie młodzieży wiedzą religijną,
  • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów,
  • współpraca katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Konkurs rozpoczęliśmy Eucharystią. Zebranych serdecznie powitał ks. Karol Piniewski, asystent MI, który też sprawował Mszę św. Po modlitwie uczniowie udali się do odpowiednio przygotowanej sali. Do Olimpiady przystąpiło 9 osób ze szkół: II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz uczennice z Zespołu Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Rozdano testy i przez 45 minut młodzież zajęła się ich rozwiązywaniem. Po zakończeniu rywalizacji olimpijczycy udali się na smaczny posiłek, natomiast komisja diecezjalna zajęła się oceną testów. Trzy osoby, które zyskały największą liczbę punktów awansowały do finału. Finalistami zostali: Zuzanna Boryszewska i Paweł Płoński z II LO oraz Mateusz Sadowski z V LO. Młodzież otrzymała nagrody i dyplomy. Dobre wyniki uzyskane w konkursie są też zasługą katechetów. Szczególne podziękowanie i wyróżnienie składamy na ręce katechetki z II LO siostry Brygidy Danuty Karwowskiej ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św, Rodziny, która co roku wkłada dużo serca i pracy w przygotowanie swoich uczniów do konkursu. I to oni zostają finalistami. Finał Olimpiady odbędzie się 10 kwietnia 2024 r w Siedlcach. Na etapie ogólnopolskim pięciu najlepszych uczniów zostaje finalistami, tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych przysługuje pięciu finalistom z największą liczbą punktów po części ustnej. Nagrody specjalne przysługuje dla szkół finalistów.
Zachęcamy zarówno młodzież jak i katechetów do zainteresowania się już dziś, kolejną XIX Franciszkańską Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie, która odbędzie się za rok. Zachęcamy szczególnie młodzież do wstępowania w szeregi Milicji Niepokalanej złożonej przez św. Maksymiliana. Sam udział w Olimpiadzie jest już dla ucznia wyróżnieniem, a przygotowanie do konkursu spotkaniem ze Słowem Bożym oraz zaprzyjaźnieniem ze św. Maksymilianem, wielkim czcicielem Maryi Niepokalanej patronem naszych trudnych czasów. Pokój i dobro!

Teresa Dołegiewicz