Rycerstwo Niepokalanej w Parafii Ducha Świętego w Zambrowie

W parafii Ducha Świętego w Zambrowie 08.12.2017 roku odbyło się
pierwsze ślubowanie Rycerzy Niepokalanej. Godności tej dostąpiło 56
parafian. Opiekunem powstałego koła MI został ks. Krzysztof Bałdyga.
Kolejne ślubowanie miało miejsce 13.03.2018 roku. Przystąpiło do niego
69 osób. Nowo powstała grupa pielgrzymowała do Niepokalanowa, gdzie
zapoznała się z życiem, działalnością i duchowym dziedzictwem św.
Maksymiliana Kolbego.

Obecnie koło MI liczy 140 osób. Bardzo silnie współpracuje ono z
Bractwem Szkaplernym – razem uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach
formacyjnych i adoracjach Najświętszego Sakramentu.
12.10.2019 roku – to ważna data w życiu naszej parafii. 50-osobowa
delegacja z ks. proboszczem Jarosławem Olszewskim i ks. wikariuszem
Grzegorzem Kierskim przybyła do Niepokalanowa, aby otrzymać relikwie
św. Maksymiliana Kolbego. Wręczenie relikwii odbyło się w trakcie mszy
świętej. Uroczyste wniesienie relikwii św. Maksymiliana odbyło się
08.12.2019 roku w Parafii Ducha Świętego w Zambrowie pod
przewodnictwem ks. biskupa Janusza Stepnowskiego.

Animatorka MI Krystyna Wiśniewska