Zawierzenie Maryi w Dąbrowie Białostockiej

W niedzielne przedpołudnie 10 listopada 2019 r. w Dąbrowie
Białostockiej w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika trwały
rekolekcje. Prowadził je o. Mihovil Filipović ze Zgromadzenia Ojców
Misjonarzy Montfortanów. Zgromadzenie to zostało założone przez św.
Ludwika Marię Grignion de Montforta w 1705 r. we Francji.

Najistotniejszym punktem rekolekcji była Eucharystia, w czasie której
wierni zawierzyli się Jezusowi przez Maryję Niepokalaną. W przerwie
między konferencją a Mszą Świętą, było kilka minut, aby posłuchać
świadectwa rycerki z Białegostoku. Mówiła ona o św. Maksymilianie
Marii Kolbe i o założonym przez tegoż „Szaleńca Maryi” Rycerstwie
Niepokalanej. Świadectwo było na tyle przekonujące, że sto deklaracji
wstąpienia do Rycerstwa rozeszło się jak świeże bułeczki. Jeszcze tego
samego dnia sześćdziesiąt pięć osób wyraziło chęć przynależności do
Rycerstwa Niepokalanej.

Chwała Niepokalanej, Oblubienicy Ducha Świętego. Bogu niech będą dzięki.

Teresa Dołęgiewicz