Dzień skupienia MI w parafii św. Wojciecha

W sobotę 9 maja 2020 r., zgodnie z ustalonym wcześniej kalendarium, MI z archidiecezji białostockiej modliło się w kościele św. Wojciecha. W czasie modlitwy zachowane zostały odległości i zasady bezpieczeństwa ustanowione w czasie pandemii.

Nabożeństwo rozpoczęło się od modlitwy różańcowej. Następnie ks. dr Adam Szot, opiekun wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej naszej parafii, wygłosił konferencję o zawierzeniu Maryi. Punktem wyjścia rozważań ks. Adama był ”Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP” św. Ludwika Grignion De Montfort. Dzieło to wywarło potężny wpływ na pobożność maryjną św. Maksymiliana Kolbego, Jana Pawła II i wkrótce błogosławionego prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego. Każdy z tych wielkich mężów Kościoła wczytywał się w Traktat i czerpał z niego naukę o prawdziwym zawierzeniu Maryi. Każdy z nich naukę tę zastosował w swoim życiu i przekazał nam w drogocennym spadku. Rycerze Niepokalanej mają obowiązek poznać te piękne wzory świętego życia i naśladować je (tekst konferencji załączony, za co dziękujemy ks. Adamowi). Po konferencji odprawiliśmy nabożeństwo majowe adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Modlitwę naszą zwieńczyła Eucharystia. Homilię wygłosił ks. Karol Piniewski, asystent kościelny MI, nawiązując do fragmentu Ewangelii przypadającego na V niedzielę Wielkanocną (J 14, 1-12). Wskazywał na cel drogi wędrowca i potrzebne do podróży środki. Do drogi zawsze trzeba się należycie przygotować. Celem zaś naszej drogi jest Bóg i szczęście wieczne. Na zakończenie homilii kaznodzieja przedstawił model doskonałości według ”Regulaminu życia Św. Maksymiliana”, wyliczając wszystkie jego punkty. Muszę być świętym jak największym! – to zadanie każdego Rycerza Niepokalanej. Choć wydaje się nieprawdopodobne – Ja świętym jak największym? Może takim małym? Z Maryją, zawierzając Matce Chrystusa, naszej Mamusi Niebieskiej, warto próbować. Rycerze –
odwagi!
Bogu niech będą dzięki!

Teresa Dołęgiewicz