Pilne! VII Zgromadzenie Narodowe Sprawozdawczo -Wyborcze MI – przesunięte!

Szczęść Boże! Maryja!

Drodzy Prezesi Regionalni MI

Przesyłam treść maila jaki otrzymałem od pełniącego obowiązki Prezesa Międzynarodowego MI Miquele Bardos Prószyskiego, co do VII Zgromadzenia Narodowego Sprawozdawczo-Wyborczego MI w Polsce. Zatem wszystko co wysłała sekretarz narodowy MI do wspólnot MI, jest aktualne (także wybory delegatów, jeśli takie są dokonane) za wyjątkiem terminu w/w Zgromadzenia Narodowego. Proszę o poinformowanie wspólnot MI waszego regionu o przesunięciu wyborów.  Pozdrawiam serdecznie i polecam Niepokalanej…

o. Stanisław Maria Piętka –  Prezes Narodowy MI


Drogi Prezesie Narodowy

Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej w Polsce
Czcigodny Ojcze Stanisławie,
Maryja!

Bardzo dziękuję za zaproszenie na VII Zgromadzenie Narodowe Sprawozdawczo–Wyborcze Polskiego Rycerstwa Niepokalanej zwołane na dzień 15 maja 2021 r., jednocześnie chciałbym przeprosić za zwłokę w odpowiedzi. Niemniej jednak, jak przekazałem podczas naszej wczorajszej rozmowy telefonicznej, Rada Międzynarodowa MI, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, uznaje, iż poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego związanego z pandemią COVID19, która na świecie oraz w Polsce niestety nie ustaje, i ograniczenia związane z ogólną mobilnością, jak również konieczność przestrzegania ewentualnych zarządzeń władzy publicznej odradzają sposobność odbycia ww. Zgromadzenia Narodowego we wspomnianej dacie. W związku z powyższym wydaję się właściwe – o co bardzo Was proszę – odroczyć zwołanie Zgromadzenia Narodowego na późniejszą datę, nie wcześniej niż na jesień 2021 r.

W każdym razie nadzwyczajne obecne okoliczności, których jesteśmy świadkami, powinny nas – każdego Rycerza – zmobilizować w ślad Świętego Maksymiliana do jeszcze głębszego nawrócenia, żarliwszej modlitwy i bezgranicznego oddania się Niepokalanej, aby mogła Ona nami dowolnie i skutecznie rozporządzać dla dobra Kościoła i naszych braci oraz współobywateli. Niech Św. Józef dba troskliwie o nasze – Jej Rycerstwo. 

Pozostaję w stałej łączności w modlitwie i z serca dziękuję Ojcu za poświęcenie i zaangażowanie w kierowaniu polskim Rycerstwem, z prośbą o modlitwę w intencjach światowego Rycerstwa, 

Miquel Bordas Prószynski