JERYCHO RÓŻAŃCOWE (7-dobowe ) do NMP Królowej Polski, przez wstawiennictwo św. Józefa i naszych świętych Patronów

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej, którą podejmujemy w dniach: od 23.04.2021 r. od godz. 12.00 do 30.04.2021 r. do godz. 12.00. Msze św. w intencjach Kościoła i Ojczyzny oraz osób podejmujących modlitwę, a także ich rodzin, zostaną odprawione w dniu 23.04.2021 r. o godz. 8.00 i 30.04.2021 r. o godz. 7.30 w kościele św. Wojciecha w Białymstoku.

Intencja ogólna: 

– za Kościół Święty, Mistyczne Ciało Chrystusa

– za papieża Franciszka

– za naszych kapłanów

– w obronie wiary, krzyża i Ewangelii

– w obronie rodzin i godności życia

– za cały naród polski, za naszą umiłowaną Ojczyznę

– o pokój na świecie

–  nawrócenie grzeszników i nieprzyjaciół Kościoła Świętego

– o ustanie zarazy XXI wieku

          Kolejny już raz przystępujemy do modlitwy w Różańcowym Jerychu. Każdy, kto zechce modlić się z nami, podejmuje modlitwę w domu, ofiarowując jedną godzinę w ciągu doby, możliwie o stałej porze. Można wybrać dogodną dla siebie porę lub ofiarować godzinę nocną i przez 7 dni odmawiać ustalone 2 części Różańca św., Radosną i Światła albo Bolesną i Chwalebną, np. od 12.00 do 13.00 godz. Radosną i Światła, od 13.00 do 14.00 godz. Bolesną i Chwalebną itd.

             W ten sposób odmawianych będzie 12 pełnych Różańców św. w ciągu doby. Będziemy się modlić w tych samych intencjach, a więc w jednym duchu będzie płynąć do Pana Boga modlitwa, przez przemożne wstawiennictwo Maryi Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy do tej modlitwy wspólnoty parafialne i wszystkich ludzi dobrej woli. Tak prosi Matka Boża, Nasza Najlepsza, jak mówił nasz św. patron Maksymilian Maria Kolbe – Mamusia Niebieska i Królowa naszej Ojczyzny, wierząc i mocno ufając, że zostaniemy wysłuchani.  W obecnym czasie taka modlitwa jest nie tylko potrzebna, ale wręcz konieczna. 

Płomień Niepokalanego Serca Maryi – ratuj nas!

(Jeśli komuś zbyt trudno jest odmówić dwie części różańca, niech odmawia jedną lub tylko dziesiątek, łącząc się w modlitwie).       

Z błogosławieństwem ks. proboszcza Jana Wierzbickiego i ks. asystenta MI Karola Piniewskiego

  – zaprasza Rycerstwo Niepokalanej Archidiecezji Białostockiej.  

                           Kontakt telefoniczny: 513248764, 536122839, 602380119

Modlitwa:
Boże w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, Boże, który Jesteś, Jezu Chryste! Pragniemy najpokorniej i z ufnością, przez Niepokalane Serce Maryi, powierzyć Twemu Miłosierdziu, wszystkie nasze trudne i bolesne sprawy, wszystkie nasze lęki i słabości, wszystkie nasze cierpienia i strapienia, nasze braki i potrzeby, które doskonale znasz.

O Panie nasz i Zbawicielu jedyny – Przepraszamy Cię, za wszystkie nasze grzechy, winy, słabości i zaniedbania oraz za zmarnowane łaski – Przebacz nam, o Jezu i racz obmyć nas duchowo, Twą Najświętszą Krwią z wszelkiej zmazy grzechowej i win naszych i racz uzdrowić nasze duchowe i grzechowe rany, Racz też zaradzić naszej biedzie. Podźwignij nas, naród polski, z naszej nędzy i postaw nasze stopy na pewnym gruncie i przestronnym miejscu. Na wysokiej skale, bądź naszą twierdzą warowną. Jezu Chryste – zmiłuj się nad nami! Boże Miłosierny, błagamy Cię, przez przemożne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny; od wszelakich nieszczęść, klęsk i katastrof – Uchroń nas, Panie !

Od nieprzyjaciół naszych, także wewnętrznych, jawnych i skrytych – Wybaw nas, Panie! Boże nasz, Ty nigdy nie odmawiasz Swego Miłosierdzia korzącym się przed Tobą. Upraszamy więc z ufnością o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Ojca św. Franciszka i dla całego duchowieństwa, szczególnie w naszej Ojczyźnie, dla naszych wspólnot parafialnych i każdej rodzin, jak i dla nas. Modlimy się również w łączności duchowej ze wszystkimi, którzy także w tych dniach ofiarują swoje modlitwy w tych i podobnych intencjach: za cały Kościół św., za naszą umiłowaną Ojczyznę i za cały naród polski. Wierzymy, że tylko Ty, o Dobry Jezu, Jedyny nasz Zbawicielu, możesz rozwiązać wszystkie nasze problemy, jak i całego świata. Dlatego też, choć niegodni jesteśmy, pragniemy najpokorniej upraszać, o potrzebne łaski, aby naród polski wypełnił jak najdokładniej swoją misję, do której został powołany przez Opatrzność Bożą. –

Nie dozwól więc, o Panie nasz i Królu, aby nasi wrogowie radowali się z naszego upadku i tryumfowali nad nami. Racz więc zniweczyć wszystkie niegodziwe zamysły naszych wrogów, które zostały przeciwko nam wymierzone i broń nas, jako własności Swojej i Chwały Swojej. Jezu Chryste, przyjdź Królestwo Twoje! Ocal dzieci swoje! Króluj nam Chryste! – Zawsze i wszędzie! O Matko Najświętsza i Niepokalana, racz okazać nam słodycz Swego Serca i potęgę Swego orędownictwa i racz zmiażdżyć głowę węża pod nogami naszymi! Prowadź nas, oświecaj i uświęcaj, abyśmy byli godni obietnic Chrystusowych. Racz też uzupełnić wszystkie braki naszej pobożności i uświęć te nasze modlitwy w Swoim Sercu i za nas ofiaruj je Bogu, aby mogły się Mu podobać. –

Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich naszych Świętych Patronów, wszyscy święci Aniołowie i wszyscy święci w Niebie – módlcie się za nami, aby Łaska Boża, nas rychło otoczyła. – Wspomagaj nas Matko! Amen.