Zmartwychwstał Pan

Kochani

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Wasze serca nadzieją, pokojem i miłością. Niech umacnia swoją łaską wspiera i sam prowadzi. Duch Święty daje światło, Matka Najświętsza Niepokalana chroni pod swoim płaszczem opieki i miłości. Aniołowie i Święci wspomagają w drodze do zbawienia.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych